POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z usług dostępnych za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem https://ninabasco.pl w tym w szczególności usług obejmujących prowadzenie kont użytkowników tej strony oraz wysyłki newsletterów.

Niniejszy dokument ma także zastosowanie do danych osobowych, które podajecie nam przy okazji uczestnictwa w organizowanych przez nas konkursach lub akcjach promocyjnych, nawet jeżeli danych tych nie podaliście nam za pomocą strony.

Administratorem danych jest:

Firma Firma Handlowa LATINO Dariusz Kawczyński z siedzibą w Książenicach 05-825, ul. Etiudy 39, NIP: 8931189216, REGON: 911266158

Cel i podstawa przetwarzania

Firma NINA BASCO przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu w celu:

prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach sklepu on-line poprzez stronę: www.ninabasco.pl (art. 6 ust. 1 b RODO) co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:

- zarejestrowania się w Serwisie

- zawarcia umowy

- dokonania rozliczeń

- dostarczenia zamówionego przez Klienta towaru

- korzystania przez Klienta wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia).

w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Firmy NINA BASCO (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Firmy NINA BASCO (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości usług, co jest prawnie uzasadnionym interesem Firmy NINA BASCO (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

w celu oferowania Państwu przez Firmy NINA BASCO produktów i usług po przez marketing bezpośredni, w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb z pomocą profilowania ( wyjaśniamy dalej), co jest prawnie uzasadnionym interesem Firmy NINA BASCO (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

w celu oferowania Państwu po przez marketing bezpośredni, produktów i usług firm z współpracujących Firmy NINA BASCO (naszych partnerów, w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb z pomocą profilowania (wyjaśniamy dalej), co jest prawnie uzasadnionym interesem Firmy NINA BASCO i naszych partnerów, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Jeśli Pani/Pan wyraziła zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach wówczas Firma NINA BASCO przetwarza Państwa dane w celu przesyłania własnych informacji handlowych dotyczących na przykład promocji czy wyprzedaży w ramach newslettera.

Rodzaj danych

Firma NINA BASCO przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do dokonywania zakupów w Serwisie:

- imię i nazwisko

- adres dostawy

- numer telefonu

- adres e-mail

- NIP (w przypadku firm)

W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu: firmy księgowe, firmy informatyczne, firmy hostingowe, agencje analityczne i marketingowe, dostawcy usług płatniczych i transportowych, kurierskich oraz innym niezależnym odbiorcom: partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą, podmiotom obsługujący newsletter.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia konta Użytkownika w Serwisie. Usunięcie konta może nastąpić na Państwa żądanie ale również w przypadku wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Państwa danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych bądź zażądania przez Panią/Pana ich usunięcia.

W zasobach Firmy NINA BASCO pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Państwa transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi roszczeniami np. z tytułu rękojmi a także w związku z obowiązującymi Firmę NINA BASCO przepisami prawa.

Państwa podstawowe dane kontaktowe przechowywane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług są przechowywane do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych bądź zażądania ich usunięcia, lub gdy Firmy NINA BASCO ustali, że dane osobowe są nieaktualne.

Pani/Pana prawa:

Przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, może Pani/Pan zażądać ich usunięcia

d) ograniczenia przetwarzania danych

Może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Panstwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pan temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Sprzeciw "marketingowy". Ma Pani/Pan prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

f) prawo do przenoszenia danych:

Macie Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyli nam Państwo na podstawie umowy lub Pani/Pana zgody. Może Pani/Pan też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli Pani/Pan uważa, że przetwarzamy Pani/Pan dane niezgodnie z prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pan zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pan zgody przed jej wycofaniem.

Proszę pamiętać, że przed realizacją Państwa uprawnień będziemy musieli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować.

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:

Wiadomości e-mail na adres: ninabasco1@wp.pl

Telefonicznie: +48 605-098-871

Profilowanie

Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Państwa danych osobowych do oceny niektórych Pani/Pana cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Pani/Pana pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany (profilowanie) odbywa się w celu poprawy i ułatwienia świadczenia usług na stronie Firmy NINA BASCO, na potrzeby spersonalizowanego newslettera oraz marketingu (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług Firmy NINA BASCO.

Profilowanie odbywa się do momentu skutecznego zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu.

Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania plików cookies są dostępne w zakładce dotyczącej cookies.

Subskrybuj Newsletter

i bądź na bieżąco z promocjami!

Zapisujac się do newslettera wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości o charakterze komercyjnym za pośrednictwem komunikacji elektronicznej wysyłanej na mój adres e-mail od Nina Basco Olga Świechowicz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).